MARDİN ECZACI ODASI TEB DUYURULARI 2018 ADALET BAKANLIĞI (CEZAEVİ) SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

2018 ADALET BAKANLIĞI (CEZAEVİ) SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

2018  Ceza ve Tevkif Evleri ile  sözleşme yapma/yenileme talebinde bulunan eczanelerin sözleşme formları Odamıza gelmiştir.

50 TL Karşılığında temin edilebilecek olan sözleşme formlarının en geç 01 Haziran 2018 Cuma gününe kadar Cezaevi Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme için gerekli evraklar;

İlk defa sözleşme yapanlar için;

1) Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

2) Ruhsat Fotokopisi,

3) İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

4) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

5) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu EK- 4A) (yeni açılan eczaneler hariç),

6) Mükellef 6736 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile, 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL) bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4B),

7) Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

8) Kurumla sözleşme yapmak için dilekçe,

Sözleşme yenileyecek olanlar için;

1) Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,

2) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Eczane Bilgi Formu EK- 4A),

3) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

4) Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

5) Kurumla sözleşme yenilemek için dilekçe

 

17.05.2018 - Okunma Sayısı : 80