ECZACI KAMUOYUNA

6-7-8 Temmuz tarihlerinde Mardin'de, Odamız ev sahipliğinde gerçekleşen Türk Eczacıları Birliği 40. Dönem 3. Bölgelerarası Toplantı ile ilgili Konya Eczacı Odası Yönetimi tarafından kaleme alınan ve tüm eczacı odalarına faksla iletilen yazı sebebiyle bu zorunlu açıklamayı meslektaşlarımız ile paylaşma gereği duyduk.

Mardin-Şırnak Eczacı Odası Yöneticileri ve Bölgelerarası Toplantı için görevli olan üyelerimizle ilk misafirlerimizin geldiği 4 Temmuz'dan başlayıp dönüşlerin bittiği 9 Temmuz'a kadar  Mardin'e gelen eczacı meslektaşlarımız, onların eşleri ve çocukları ile diğer konuklarımızın; konaklama, transfer, şehirde yaşanabilecek ve  bizim çözebileceğimiz herhangi bir konuda her türlü hazırlığımızı tamamladıktan sonra 6 gün boyunca göstermemiz gereken misafirperverlik için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu konuda herhangi bir meslektaşımıza, onların aile fertlerine ve diğer konuklarımıza karşı misafirperverlikle ilgili bir eksikliğimiz, bir kusurumuz olmuşsa tamamıyla bizim sorumluluğumuzda olduğunu belirtmek isteriz.

Ancak Konya Eczacı Odası Yönetiminin; Odamızı ve Oda Başkanımızı hedef alan, Bölgelerarası Toplantının oturumlarının yönetilemediği, Başkanımızın Birlik Başkanından talimatlar alarak konuşma sürelerini kısıtladığı, Oda Başkanımızın pasif ve tek yanlı tutumla konuşma yerlerini değiştirdiği, kürsü dokunulmazlığına dolaylı olarak müdahale edildiği gibi gerçeği yansıtmayan iftira ve hakarete varan yazısı, 3 günlük toplantı sürecinde ev sahibi oda olarak moderatörlüğümüzle ile ilgili bazı açıklamaları yapmak zorunda bırakmaktadır.

Perşembe tüm gün ve Cuma gününün ilk saatlerinde açılış konuşmaları ve Merkez Heyetinin 6 aylık çalışmaları ile ilgili sunumların bitmesinden sonra Oda Başkanlarının ve delegelerinin konuşmalarına geçildi. Konuşmak isteyen bütün odalarımıza talebi karşılanacak şekilde söz hakkı verildi. Cuma günkü oturumlarda; Cumartesi günü için konuşma sürelerinin fazla talepten dolayı kısıtlı olacağını belirtip, konuşması hazır olanların devam eden Cuma günü oturumlarında konuşmalarını yapmalarını istedik. Konya Eczacı Odası Başkanı, Cuma gününün son saatlerinde, Cumartesi günü için konuşma talebini Oda Başkanımıza iletti. Konya Eczacı Odası Başkanı bu talebini Oda Başkanımıza iletirken yanında bulanan, yine Cumartesi günü için konuşma hakkı talebinde bulunan, ismini açıklamak istemediğimiz başka bir oda başkanımız daha vardı. Oda Başkanımız tarafından, söz sırasının kendilerine gelemeyeceği iletilmiş, onlar da Oda Başkanımıza söz sırasının gelmemesi durumunda bir sıkıntı olmayacağını, konuşmayabileceklerini bildirmişlerdir. Birlikte iletilen bu iki söz sırası talebi dışında, Cuma gününün son saatlerinde, Cumartesi günü oturumlarında konuşma hakkı için bir kaç odamızın daha talebi aynı şekilde cevaplanarak söz sırasının verilemeyebileceği tarafımızca iletilmiştir. Mardin-Şırnak Eczacı Odası Yönetimi olarak Cumartesi günü için Cuma günü son saatlerde bildirilen söz hakkı talepleri,  Cumartesi günü öğleden önceki oturumlarda konuşmacıların daha az olması sebebiyle, bütün şartlar zorlanarak Cumartesi öğleden önce olacak şekilde karşılandı ve konuşmaları bütün katılımcı ve dinleyicilerin huzurunda gerçekleşti. Toplantı formatı içinde bu kadar gereksiz ayrıntıyı anlatmamızın sebebi, Konya Eczacı Odası Yönetiminin  Odamızı ve Başkanımızı hedef aldığı ''oda başkanının pasif ve tek yanlı tutumla konuşma yerlerinin değiştirildiği'' ile ilgili kendi Başkanlarının da ve Cumartesi günü için Cuma günü son saatlerde talep edilen diğer söz haklarının tarafımızca karşılamaya çalışmamızdan dolayıdır. Bu durum ile ilgili takdiri toplantıda hazır bulunan meslektaşlarımıza bırakıyoruz.

Kendilerinin de yazılarında  belirttiği gibi, Merkez Heyetinin 6 aylık çalışma raporunun sunulmasından sonra Oda Başkanları ve Delegelerin söz alarak çalışmaları değerlendiği, eleştirilerini ve çözüm önerilerini paylaştığı ve gelecek dönemde yapılması planlanan projelerden bahsedildiği, kısaca mesleğimizin geleceği için her şeyin konuşulduğu Bölgelerarası Toplantıda, kendi Birlik Başkanının konuşma hakkı taleplerinin karşılanmaması için talimatlar vereceğine ve ev sahibi odanın yanlı bir tutumla toplantıya moderatörlük yapacağına inanan ve bunu dile getirmekte sakınca görmeyen bir anlayışa söyleyecek söz bulamıyoruz.

Cumartesi günü Odaların konuşmaları bittikten sonra, Birlik Başkanımızın konuşmasından önce, söz hakkı talep eden Merkez Heyeti üyelerimizin konuşmalarına geçildi. Cumartesi günü öğlene kadar konuşmacılar arasında bulunmayan Merkez Heyeti üyesi Sayın Kerem Zabun, sorumluluğunda olan Drog Komisyonu hakkında konuşmak üzere, toplantının son günü Cumartesi öğleden sonra 5 dakikalık bir söz hakkı istedi. Kendisinin talep ettiği söz hakkı 5 dakika olacak şekilde kabul edilerek Merkez Heyeti üyeleri arasından ilk konuşma sırası Sayın Keren Zabun’a verildi. O anların video kayıtları ve ilerde yazılı olarak basımı yapılacak materyallerden Sayın Kerem Zabun'un konuşması ve konuşması sırasında salondan kendisine karşı gelişen tepkiler, karşılıklı sözlü sataşmalar şeklinde gördüğümüz toplantı formatı dışına çıkılan durum daha iyi anlaşılacaktır. Konya Eczacı Odası Yönetimi, yazısında bu konuyu başka hiç bir şeye değinmeden, bir yöneticinin kürsüde konuşmasını yaparken sözlerinin kesildiğini, bazı yöneticiler tarafından yuhalandığını, üzerine yüründüğünü, kürsü dokunulmazlık hakkının gasp edildiğini, mikrofonunun kapatıldığını belirterek yine tek taraflı bir anlatımı tercih etmiştir. Sayın Kerem Zabun'un konuşmasının içeriği ve üslubu hakkında herhangi bir yorumun tarafı olmadan sadece şunu belirtmek isteriz ki; TEB 40. Dönem 3. Bölgelerarası Toplantının  başladığı Perşembe gününden beri hiçbir konuşmacının konuşması sırasında gerçekleşmeyen durum, Konya Eczacı Odası Yönetiminin  yazısında tek yanlı olarak belirtmeye çalıştığı gibi bir anda olmadı. Oluşan gerginlik ve toplantı formatına uymayan durum sebebiyle, toplantıyı yöneten Eczacı Odası olarak hem konuşmacı hem de konuşmacıya karşı müdahale etmek isteyen diğer meslektaşlarımız tarafımızca defalarca uyarıldı. Ancak durumun devam etmesi ve bir türlü toplantı formatına dönülememesinden dolayı hızlı bir karar ile toplantıya kısa bir süre için ara verdiğimizi bildirdik.

Toplantıda verdiğimiz aranın, oluşan gerilimin bitmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini düşünerek  Mardin - Şırnak Eczacı Odasının o anda hazır bulunan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleriyle birlikte toplantının mevcut durumu ve seyri konusunda mini bir toplantı yaptık. Sayın Kerem Zabun'un tekrar söz hakkı talebinin karşılanmasına ve toplantı formatına dönülmesi için gerekli uyarıların yapılmasına, oluşan gerilimin bitmesi durumunda ise sonuna geldiğimiz toplantıda kalan bütün konuşmacıların konuşmalarını bitirmek üzere toplantıyı yönetmeye devam etmeye, toplantı formatına dönülememesi durumunda herhangi başka bir olumsuz duruma mahal bırakmamak için mevcut söz hakkı talebi olan ve tarafımızca konuşmalarını yapmak üzere söz hakkı verileceği duyurulan TEB II. Başkanı Sayın Sinan Usta, TEB Genel Sekreteri Sayın Arman Üney ve Merkez Heyeti Üyesi Sayın Harun Kızılay’ın söz haklarını iptal etmeye; karar verdik.

Toplantıya tekrar başlandığında, aldığımız karar doğrultusunda Sayın Kerem Zabun'a konuşmasını toparlaması ve oluşan gerilimin ortadan kaldırılması için kısa süreli bir söz hakkı verildi. Verilen bu söz hakkı kullanılırken toplantının artık yönetilemez bir duruma doğru gitmeye başladığını ayrıca anlatmamıza gerek yoktur. Tarafımızca yaptığımız değerlendirme sonucunda, verdiğimiz arada Mardin-Şırnak Eczacı Odası Yönetimi olarak  toplantının olumsuz seyretmesi durumunda söz hakkı verilen 3 Merkez Heyeti üyemizin söz haklarının iptal edilerek toplantının bitirilmesi kararımızı uyguladık. Bu karar tamamen toplantının selameti açısında yönetim kurulu olarak aldığımız bir karardır. Hiç kimsenin talimatı ile alınan bir karar olmadığını siz değerli meslektaşlarımıza belirtmek isteriz.

Bu sonuç durumu bile Konya Eczacı Odası Yönetimi tarafından tek yanlı olarak anlatılmaktadır. Söz hakkı iptal edilen 3 Merkez Heyeti üyemiz olmasına rağmen, Konya Eczacı Odası Yönetimi tarafından sadece Sayın Harun Kızılay'ın söz hakkının iptal edilmesine değinilmesi, Meslek Örgütümüz içinde birlik ve beraberlik halinde olmamızı engellemeye hizmet edecektir. Meslek Örgütümüz içinde sürekli birlik ve beraberliğe değinen bir eczacı odasının böyle bir yazıyı kaleme almasını manidar buluyor, kendi söylem ve yaklaşımları ile çelişen bu yazıdan ötürü Konya Eczacı Odası Yönetimini kınıyoruz.

Mardin-Şırnak Eczacı Odası Yönetimi olarak, Bölgelerarası Toplantıda bizden kaynaklı olmayan bir gerilim ve toplantı formatı dışına çıkılması sebebiyle, 3 Merkez Heyeti üyemizin söz haklarını iptal etmenin üzüntüsü içinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Konya Eczacı Odası Yönetimi, yazısında Mardin'de yapılan Bölgelerarası Toplantının yıllarca anılacağını belirtmektedir. Bize göre de Mardin Toplantısı ders çıkarılacak ve mesleğimizin geleceği için unutulmaması gereken bir başlangıç olmalıdır. Meslek Örgütümüzün bundan sonraki toplantılarında hem konuşmacılar hem de katılımcı ve dinleyiciler; saygı ve tahammül sınırları içinde kalarak değerlendirme ve eleştirilerin yapılmasında, öneri ve projelerin sunulmasında mesleki geleceğimiz için sorumlu davranmalıdırlar.

Konya Eczacı Odası Yönetiminin yaptığı gibi sadece sonuçlardan yola çıkarak tek yanlı, iftira, hakaret, küçümseme ve ötekileştirme yaklaşımıyla birilerini suçlamak, mesleğimizin geleceğinde bizlere hiç bir şey kazandırmayacaktır.

Konya Eczacı Odası Yönetimini, yazısında söz haklarının yerlerinin ve sürelerinin değiştirilmesi ve iptal edilmesi konusunda Oda Başkanımızın Birlik Başkanımızdan talimatlar alarak gerçekleştiğini belirttiği iddiasını ispatlamaya çağırıyoruz. Bu iddiasını ispatlayacak kanıtları sunamayacaksa da tek yanlı, iftira, hakaret, küçümseme ve ötekileştirme içerikli yazısıyla Odalarımızı, Meslek Örgütümüzü ve tüm meslektaşlarımızı meşgul etmekten dolayı bir özür yazısı yayınlamaya davet ediyoruz.

                                                                                                                   Saygılarımla

                                                                                                 TEB.43.Bölge Mardin Eczacı Odası

                                                                                                           Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                 Ecz.Uğur ELİK

                                                                                                                       (Başkan)

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19.07.2017 - Okunma Sayısı : 863