MARDİN ECZACI ODASI FLASH HABERLER MİADI GEÇMİŞ İLAÇLARI HAKKINDA

MİADI GEÇMİŞ İLAÇLARI HAKKINDA

Bilindiği üzere İlaçlarının İmalat, Formülasyon ,Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar başlığı altında değerlendirmekte ve tehlikeli atık olarak kabul edilmektedir. Miadı geçmiş ilaçların imha işlemi tehlikeli atık bertaraf konusunda lisanslı firmalarca gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Yine Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmenliğin 41.maddesi Miadlı ilaçlar ve sorumluluk (1) Eczane sahip ve mesul müdürü, ilaçların miadını düzenli olarak kontrol eder. Bozulan ve miadı geçen ilaçları imha edilmek üzere satıştan kaldırması, ayrı bir alanda saklaması gerekir.(2) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Miadı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelmiş olan ilaçlar, eczane sahip veya mesul müdürü tarafından listelenir ve bu ilaçların imhası için il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır. İl sağlık müdürlüğü ve eczacı odası yetkilileri huzurunda tutanak düzenlenerek ilaçların imhası ilgili mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır ve keyfiyet vergi dairesine bildirilir. Düzenlenen tutanak istendiğinde ibraz edilmek üzere eczanede muhafaza edilir.

Meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve miadı geçmiş ilaçları vergiden düşümünü yapması için Odamız Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ile  “MİADI DOLAN İLAÇLARIN İMHASI” için anlaşma yapmıştır. Bu bağlamda eczanelerin;

  • Miadı dolan ilaçların İTS (İlaç Takip Sistemi) bildirimini yapacak.
  • İTS’ye bildirim yapılan ilaçlardan 2 adet liste çıkarılacak.
  • Kırmızı ve Yeşil reçeteye tabi olan ilaçlar için ayır liste çıkarılacak ve ayrı koliye konulacaktır.
  • İTS’den alınan listeler eczanelerin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünden onaylanacak. Dilekçe için tıklayınız
  • İlaçlar kolilere konulacak ve eczane adı koli üzerine yazılacaktır.
  • Listeler çıkarılıp onaylandıktan sonra EN GEÇ 30.04.2018  tarihine kadar odaya teslim edilmesi gerekir. (Şırnak'taki meslektaşlarımız Şırna İl Temsilciliğine teslim edecekler.) 
  • Her 1(bir) Kg için 5,00 TL alınacaktır. (İmha bedeli+ kargo +Kdv  )
  • İmha edilen liste ve tutanaklar Odamıza geldiğinde eczacıya verilecek.

 

Mardin Eczacı Odası

Yönetim Kurulu

 

 

13.04.2018 - Okunma Sayısı : 576