MARDİN ECZACI ODASI FLASH HABERLER T.E.B. 43. BÖLGE MARDİN ECZACI ODASI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

T.E.B. 43. BÖLGE MARDİN ECZACI ODASI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

43.BÖLGE MARDİN ECZACI ODASI

GENEL KURUL DUYURUSU

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği kanunu gereğince, Yönetim Kurulumuz 18.07.2017 tarih ve 00166  sayılı karar ile;  Odamızın 2017 Yıllı Seçimli Genel Kurul Toplantısının 15 Eylül 2017 Cuma günü saat 14:00’te  Çoğunluk aranarak 43.Bölge Mardin Eczacı Odası Hizmet binası Ecz.Onur ÖZAYDIN Konferans Salonunda  (Vali Ozan Cadde Özçelik Apt Kat.6 No:11 Artukulu/MARDİN) yapılmasına,

15 Eylül 2017 Cuma günü çoğunluk sağlanmaması durumunda 16 Eylül 2017 Cumartesi günü aynı yer ve saate çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle yapılmasına,

Genel kurul görüşmelerinin tamamlanmasında sonra 17 Eylül 2017 Pazar günü  09:00-17:00 saatleri arasında yönetim organlarının seçimleri; 43.Bölge Mardin Eczacı Odası hizmet binası Ecz.Onur ÖZAYDIN Konferans Salonunda (Vali Ozan Cadde Özçelik Apt Kat.6 No:11 Artukulu/MARDİN)  yapılmasına karar vermiştir.

                                                                   

                                                                                                                                                                                          Ecz. Uğur ELİK

                                                                                                                                                                                      (Başkan)                                                                                                                                                                                   

GÜNDEM     :

 1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı
 2. Sandık tasnif kurulu seçimi (3 Kişinin kura ile Saptanması)
 3. Kongre Başkanlık Divanı’nın Seçimi  (Gizli oy, açık tasnif ile 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman Üye)
 4. Faaliyet raporunun okunması.
 5. Mali raporların okunması.
 6. Denetleme kurulu raporunun okunması.
 7. Çalışma, Hesap ve Denetleme Kurulu Raporları Üzerine Görüşmeler.
 8. Yönetim Kurulunun ibrası
 9. Denetleme Kurulunun ibrası
 10. 2017-2018 tahmini bütçenin sunuşu ve onaylanması.
 11. Dilek ve temenniler.
 12. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve TEB Büyük Kongre Delegelerinin Belirlenmesi
 13. Kapanış. 

SEÇİMLER (17 Eylül 2017 09:00-17:00)

 1. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 2. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 3. Haysiyet  Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 4. Büyük Kongre Delegeleri asil ve yedek üyelerinin seçimi

SN. ÜYEMİZ;


1- Üyelerimizin Genel Kurula ve seçime katılma zorunluluğu vardır. 6643 Sayılı yasanın 8. maddesi gereği “Oda Umumi Heyeti’nin her nevi toplantılarına Oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarda da ayrıca oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazeret olmaksızın Umumi Heyet toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar, yıllık üye oda aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.” (Oda aidatı: 27,96TL.)
2- Mazereti nedeni ile katılamayacak üyelerimizin mazeretlerini belirtilen tarihten önce Odamıza ulaştırmaları gerekmektedir.
3- Yasa gereği, vekaletle oy kullanılmaz.
4- Seçimlere katılacak üyelerin listesi Hakim tarafından onaylandıktan sonra üç gün Oda merkezinde ve Adalet Dairesinde ilan olunacaktır.
5- Listeler itirazlar bu süre içinde yapılacak ve 2 gün içinde Hakim tarafından karara bağlanacaktır.
6- Oy verme işlemi, kesinleşen bu listelere göre yapılacaktır.
7- Oy verme işlemi üyelerin kimliğini resmi belge ile ispatlamasından ve listedeki isminin karşısını imzalamasından sonra yapılır.

 

24.07.2017 - Okunma Sayısı : 1501