MARDİN ECZACI ODASI ODA HABERLERİ TEB-SGK PROTOKOLÜNÜN 5.3.9 MADDESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

TEB-SGK PROTOKOLÜNÜN 5.3.9 MADDESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

2016 Yılı TEB - SGK Protokolü'nün 5.3.9. Maddesi aşağıdaki gibidir :

''5.3.9. Kuruma yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.''

Danışman Eczacılık Komisyonumuz, son zamanlarda bazı eczanelerimizin reçetelerinin incelenmesi aşamasında, reçetede olmadığı halde reçetenin ödenmesi için Medula sisteminde seçilerek provizyon alınabilen reçete teşhisleri veya özel durum mesajlarından kaynaklı kesintiler ile karşılaşmaktadır.

Herhangi bir kesinti ve cezai şart ile karşılaşmamak için, Medula'ya reçete kaydı yapılırken hastanın reçetesinde ve raporunda bulunmayan bir teşhis ve durumla ilgili özel teşhislerin (213 - Pnömoni, 233 - Mevsimsel Allerjik Rinit ... vb. ) seçilerek Kuruma fatura edilmemesi önem arz etmektedir.

 

43.Bölge Mardin Eczacı Odası

Danışman Eczacılık Komisyonu

 

İletişim:

 ☎ 0535 016 04 00

(Hafta İçi 09:00-17:30 Arası)

[email protected]

13.10.2017 - Okunma Sayısı : 371