MARDİN ECZACI ODASI FLASH HABERLER TİTCK TARAFINDAN YAYIMLANAN "CİRO BEYANLARI" BAŞLIKLI DUYURU HAKKINDA

TİTCK Tarafından Yayımlanan "Ciro Beyanları" Başlıklı Duyuru Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 14.06.2016 tarihinde (bugün) “Ciro Beyanları” konulu bir duyuru yayımlanmış olup duyuruda;

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan“(Değişik:RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir.” hükmü doğrultusunda, serbest eczanelere ait ciro bilgilerinin eczane mesul müdürü eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden beyan edilmesi gerektiğinin duyurulduğu,

Yapılan kontroller sonucu ciro bilgilerinde hataların bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle tekrar ciro girişine açılan İlaç Takip Sistemi üzerinden 17/06/2016 tarihine kadar ciro bilgilerinin eksiksiz beyan edilmesi,

Gerektiğinde İTS üzerinde yer alan “Destek masası” sekmesinden destek alınabileceği konusunda bilgilendirmede bulunulmuştur.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

15.06.2016 - Okunma Sayısı : 2286