• ANASAYFA
 • ECZANE REHBERİ
 • ECZACI ODASINA KAYIT VE ECZANE ECZACILIĞI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

ECZACI ODASINA KAYIT VE ECZANE ECZACILIĞI İLE İLGİLİ İŞLEMLER


 • Dilekçe
 • Hal Tercümesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İkametgah İlmuhaberi
 • Diploma Örneği (noter onaylı) İmza Beyannamesi
 • 4 Adet Fotoğraf


25.04.2020 • Dilekçe
 • Eczane Krokisi
 • Kira Kontratı (Yer kendisi aitse tapu örneği )
 • Demirbaş Fatura Fotokopisi
 • Matbu Form fotokopisi (İl Sağlık Müdürlüğünden Alınan)
 • Göz Raporu
 • Sağlık Raporu
 • Adli Sicil Kaydı
 • Elektirik Faturası
 • Su Faturası

Not:Göz raporu Sağlık Raporu Adli Sicil Kaydının fotokopileri kabul edilir.25.04.2020 • Eczane Mes'ul Müdürlüğü için istenilen belgeler
 • Eczane ruhsat harcı makbuzu aslı
 • Eczanenin işletme hakkını devir almış varisin 5 adet fotoğrafı
 • Eczanenin eski ruhsatnamesi
 • Varislerin yaş durumu gözönüne alınarak okul durumları, okuyor iseler okudukları okul ve sınıf bildirir onaylı resmi belge
 • Veraset ilamı
 • Varislerin resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli nüfus hüviyet cüzdanı
 • Eczane işletme hakkını devir almış varise diğer varislerin işletme hakkını devir ettiklerini bildirir
 • Noterlikçe tasdikli Muvafakatname


25.04.2020 • İşletme hakkını devir almış varislerin eczaneyi sattığına dair dilekçe
 • Varislerin eczaneyi sattığını bildirir Sağlık Müdürlüğünden bir eczacı huzurunda düzenlenmiş ve onaylanmış noter satış senedi, senet üzerinde ilaçların belirtilmesi
 • Eczane açılışında istenilen diğer belgeler
 • Eczanenin eski ruhsatnamesi ile eczane Mes'ul Müdürüne ait mes'ul müdürlük belgesi


25.04.2020-Eczane nakillerinde istenilen belgeler

Not

 • Bütün belgelerin dosya içinde getirilmesi
 • Bütün belgelerin fotokopilerinin eklenmesi


25.04.2020