• ANASAYFA
 • ECZANE REHBERİ
 • ECZA DEPOSU İŞLEMLERİ

ECZA DEPOSU İŞLEMLERİ


 • 2 adet ön ve arkası doldurulmuş matbu form (Sağlık Müdürlüğünden verilir. Bir adedi Sağlık Müdürlüğü evrağından geçirilir)
 • Mes'ul Müdüre ait Noterlikçe tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesinin aslı
 • Mes'ul Müdüre ait resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli Sağlık Raporu (Bir resimle birlikte Sağlık Ocağına müracaat edilerek alınır. Raporda eczacılık yapmasında Sağlık yönünden bir engel bulunmamaktadır ibaresi olacaktır. Tasdik eden doktorun adı ve soyadı belirtilecek)
 • Mes'ul Müdürün resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli göz raporu (Hastaneden alınacaktır. Özel hekimden alındığı takdirde hekimin bağlı olduğu Sağlık Ocağı Tabibliği'ne tasdik ettirilecektir)
 • Mes'ul Müdürün 5 adet vesikalık fotoğrafı
 • Ecza deposu adına yatırılmış ruhsat harcı makbuzunun aslı
 • Mes'ul Müdürün sabıkası olmadığına dair resmi mühürle tasdikli ve yeni tarihli savcılık belgesi
 • 2 adet, ecza deposunun açık adresini, konumunu ve ebatlarını açık olarak gösterir mimar veya inşaat mühendisi tarafından tasdikli krokinin aslı
 • Zımbalı tel dosya (2 adet)


25.04.2020 • ECZA DEPOSU AÇACAKLARDAN İSTENEN BELGELER ve fotokopileri
 • Ecza deposu sahibinin 5 adet fotoğrafı


25.04.2020Ecza Deposu Anonim Şirket İse

 • ECZA DEPOSU AÇACAKLARDAN İSTENEN BELGELER ve fotokopileri
 • Mes'ul Müdürün depoya ortak olduğunu bildirir noter tasdikli depo ana sözleşmesi (2 adet)

Ecza Deposu Anonim Şirket Değil İse

 • Mes'ul Müdürün depoya ortak olduğunu bildirir Ticaret Sicil Gazetesi
 • ECZA DEPOSU AÇACAKLARDAN İSTENEN BELGELERİN fotokopileri.


25.04.2020 • Ecza deposu sahibinin dilekçesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi ilanı (2 adet)
 • Ecza deposu Mes'ul Müdürüne ait Mes'ul Müdürlük belgesi
 • Ecza deposu ruhsatnamesi
 • Ecza deposunun şirket olarak değişikliği halinde, şirket adına yatırılmış depo ruhsat harç makbuzu aslı
 • Hazırlanan tüm evrakların fotokopileri
 • 2 adet zımbalı tel dosya.


25.04.2020Aynı il ve ilçelerde nakillerde:

 • Matbu form (Bir tanesi Sağlık Müdürlüğü evrakından geçirilir)
 • Ecza deposunun nakil olduğunu bildirir Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket depolarda)
 • Ecza deposu ruhsatnamesi
 • Ecza deposu Mes'ul Müdürüne ait mes'ul müdürlük belgesi
 • Nakledilen yere ait deponun (meslek odasına kayıtlı mimar veya mühendis tarafından oda kayıt numarasıyla birlikte onaylanan) adresini, konumunu ve ebatlarını açık olarak gösterir krokinin aslı
 • Hazırlanan tüm evrakların fotokopileri
 • 2 adet zımbalı tel dosya

Başka il ve ilçelere nakillerde:

 • Ecza deposu nakli ile ilgili istenilen belgeler
 • Nakledilen yerin nüfusuna göre alınacak depo ruhsat harcı makbuzu


25.04.2020 • Yeni depo açacaklara ait istenilen belgeler
 • Sağlık Müdürlüğünde görevli bir eczacı huzurunda düzenlenmiş ve onaylanmış noter satış senedi
 • Ecza deposunun eski ruhsatnamesi
 • Mes'ul Müdüre ait Mes'ul Müdürlük belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi ilanı (Şirket olan depolarda)


25.04.2020 • Ticarethane satış mahallinde banko ve dolaplar mevcut mu?
 • Her 25 m2 için 6 kg'lık yangın söndürme cihazı mevcut mu?
 • Uyuşturucu ilaçlar, Uyuşturucu defteri ve Uyuşturucular için kilitli dolap mevcut mu?
 • Teftiş ve personel defteri var mı?
 • Mes'ul Müdürün 30 x 40 ebadında resmi
 • Atatürk'ün 30 x 40 ebadında resmi
 • Buzdolabı
 • Rutubetsiz aydınlık bir depo
 • Ticarethanenin adını gösterir bir levha (Cadde veya sokağa bakan yerine asılacak)
 • En az 5 Eczaneye yetecek miktarda ilaç bulunmalıdır.
 • En az 5 Eczaneye yetecek miktarda Biyolojik serum bulundurulacaktır


25.04.2020